Deutsch English Italiano Français 漢語 日本語 Tiếng Việt 한국말
keyboard_arrow_right

Đức—hoạt động sản xuất thịt bò phát triển mạnh

Content Still 01 4

Năm 2019 tại Đức, gần 12 triệu con bò được nuôi trong 135.768 doanh nghiệp. Con số này đưa Đức trở thành quốc gia sản xuất thịt bò lớn thứ hai Châu Âu. Năm 2019, Đức sản xuất được tổng số 1,1 triệu tấn thịt bò, trong đó đã xuất khẩu 363.000 tấn đến các quốc gia trên toàn thế giới.

Germany là quốc gia có hơn 40 giống gia súc. Số lượng giống gia súc đa dạng phản ánh sự khác biệt về khí hậu và thức ăn giữa các vùng từ Bavarian Alps ở miền Nam đến miền Bắc và biển Baltic. Đức có các giống bò hoàn hảo để sản xuất thịt hoặc cho sữa, hay cả hai. Fleckvieh và Braunvieh là hai giống chính ở miền nam nước Đức, trong khi ở miền bắc, German Holsteins chiếm ưu thế hơn.

Trại gia súc ở Đức—trong hoạt động nông trại thường ngày—trở nên thích hợp hơn cho các doanh nghiệp lớn hơn. Hiện tại, trên 60% bò được nuôi giữ trong các trại gia súc với số lượng trên 100 con.

Hoạt động sản xuất bò ở Đức có cơ sở chuyên nghiệp. Các hoạt động gây giống, thụ tinh tại các doanh nghiệp nông nghiệp, nuôi giữ, giết mổ, xử lý và hiệu suất cũng như kiểm tra chất lượng đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn rất cao. 64.500 doanh nghiệp nông nghiệp với tổng số 3,5 triệu con bò đều được kiểm tra hiệu suất cung cấp thịt và sữa. Dữ liệu hồ sơ kiểm tra hiệu suất cung cấp thịt dựa trên các số liệu về tăng trọng lượng, trọng lượng móc hàm, xẻ thịt và tỷ lệ thịt hàng ngày. Kết quả ngay lập tức được đưa ra xem xét trong quá trình nhân giống.