Deutsch English Italiano Français 漢語 日本語 Tiếng Việt 한국말
keyboard_arrow_right

Đức—quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất ở Châu Âu

Content Still 01

Việc sản xuất thịt lợn đã có truyền thống lâu đời ở Đức. Các phương pháp và kết cấu trong sản xuất đã đạt đến cấp độ cao và yếu tố di truyền, sức khỏe động vật, thiết bị sản xuất cũng như vệ sinh không ngừng được cải thiện.

Khoảng 26 triệu con lợn để sản xuất thịt được nuôi giữ ở Đức. Số lợn tập trung chủ yếu tại Tây Bắc nước Đức. Với khoảng 30% số lợn, Lower Saxony là nơi sản xuất quan trọng nhất ở Đức, theo sát là North Rhine-Westphalia và Bavaria.

Vào năm 2019, gần 55 triệu con lợn được giết mổ ở Đức để sản xuất 5,2 triệu tấn thịt lợn. Do đó, Đức là quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất ở Châu Âu. Trên trường quốc tế, Đức xếp ở vị trí thứ ba sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đức xuất khẩu hơn 2,8 triệu tấn thịt lợn đến hơn 100 quốc gia, do vậy đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thịt chất lượng cao.

Lợn vỗ béo ở Đức được hình thành từ sự đa dạng về các giống khác nhau. Đo đó, cùng với vật nuôi có hiệu suất cao là giống lai giữa giống bản địa Đức và Pietrain, còn có nhiều giống lợn truyền thống như Swabian-Hall Swine, Bentheim Black Pied và Angeln Saddleback. Tất cả các giống được biết đến bởi có sức khỏe và sản xuất thịt nổi tiếng.

Khi số lượng các doanh nghiệp nuôi giữ lợn giảm, thì chuyên môn hóa tăng lên. Ngày nay có 26 triệu con lợn tại 21.000 doanh nghiệp. Khoảng 60% số lợn được nuôi tại các doanh nghiệp có hơn 1.000 con. Năng suất không ngừng tăng đã dẫn đến ngành sản xuất thịt lợn đạt đến mức kỷ lục.