Deutsch English Italiano Français 漢語 日本語 Tiếng Việt 한국말
keyboard_arrow_right

Ghi chú

Xuất bản bởi

German Meat GmbH
Adenauerallee 118
53113 Bonn

Điện thoại: +49 (0)228 97144980
Fax: +49 (0)228 9142424

E-Mail: info(at)german-meat.org
Internet: www.german-meat.org

Giám đốc Điều hành: Tiến sĩ Heike Harstick, Steffen Reiter
Đăng ký Thương mại: HRB Bonn, 17024
Số thuế: 205/5718/WV
Số ID VAT: DE265203805
Chịu trách nhiệm biên tập: Steffen Reiter


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trách nhiệm về nội dung

Những nội dung trên trang web được sắp xếp với sự cẩn trọng tối đa. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả nội dung đều đúng, đầy đủ và cập nhật.

Những khiếu nại về trách nhiệm chống lại German Meat GmbH, các thành viên của German Meat GmbH và những người chịu trách nhiệm về trang web liên quan đến những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp về vật chất hoặc phi vật chất do việc sử dụng trang web này gây ra đều bị bác bỏ trừ khi được thực hiện dựa trên chủ đích hoặc sự bất cẩn.

Trách nhiệm về liên kết

www.german-meat.org có chứa liên kết tới các trang web bên ngoài của bên thứ ba. Chúng tôi không có tác động tới nội dung và cấu trúc của các trang web bên thứ ba này. German Meat GmbH không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó. Nhà cung cấp hoặc người điều hành các trang web là người chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web được liên kết. Không có nội dung trái phép nào được hiển thị tại thời điểm đặt liên kết. Không có đánh giá nội dung hiện tại của trang web bên thứ ba nào được trù tính hay có thể thực hiện. Ngay khi chúng tôi biết được vi phạm pháp lý thì liên kết tương ứng sẽ bị xóa ngay lập tức.

German Meat GmbH cũng không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại hoặc thương tổn do việc sử dụng các trang web của bên thứ ba gây ra. Khi người dùng truy cập trang web của bên thứ ba, họ phải tự chịu rủi ro vì việc làm đó.

Bản quyền

Những nội dung trong www.german-meat.org thuộc bản quyền của Đức. Việc sao chép, chỉnh sửa, phân phối và mọi hình thức sử dụng bên ngoài phạm vi bản quyền đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người soạn thảo. Chỉ được phép sử dụng các bản tải xuống hoặc bản sao của những nội dung từ trang web này cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Nếu bạn biết được bất kỳ trường hợp vi phạm bản quyền nào, hãy thông báo cho chúng tôi. Khi được thông báo về bất kỳ trường hợp vi phạm quyền của bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ xóa nội dung tương ứng ngay lập tức.

Bảo vệ dữ liệu

Là một quy tắc chung, trang web của chúng tôi có thể được sử dụng mà không cần nêu thông tin chi tiết về cá nhân. Thông tin chi tiết về cá nhân chỉ được đăng ký nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó như một phần của yêu cầu liên lạc hoặc khi đăng ký các dịch vụ cá nhân hóa. Những dữ liệu này sẽ không được chuyển tiếp đến bên thứ ba nếu chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể biết được tên nhà cung cấp của bạn, trang web bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi và các trang bạn đã xem trên trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể được đánh giá vì mục đích thông kê nhưng người dùng với tư cách cá nhân sẽ được giữ ẩn danh hoàn toàn.

Kèm theo đây, chúng tôi công khai nghiêm cấm bên thứ ba sử dụng thông tin liên hệ được tiết lộ trong trường hợp có yêu cầu bắt buộc của luật pháp để gửi tài liệu quảng cáo hoặc thông tin không được yêu cầu rõ ràng. Những người điều hành trang web bảo lưu quyền có hành động pháp lý trong trường hợp xuất hiện thông tin quảng cáo không được yêu cầu, ví dụ như thư spam.

Cookies

Cookies are small files that make it possible, on the access device user (PC, smartphone, etc.) to store specific, related to the device information. They are used for one of the user-friendliness of websites and thus the users (for example, storing login data). Second, they serve to detect the statistical data of the website usage and analyze them in order to improve the offer can. The user can refer to the use of cookies influence. Most browsers have an option with the limitations on storage of cookies or completely prevented. However, it is pointed out that the use, in particular the use of comfort without cookies will be restricted.